Knihy
Knihy, ktoré sa oplatí prečítať

Ateizmus, kritika náboženstiev a humanizmus

Na Slovenskom knižnom trhu nenájdete zďaleka toľko kníh, ktoré by sa venovali téme ateizmu, sekularizmu či humanizmu, ako napríklad v nemecky či anglicky hovoriacich krajinách. Paradoxne však nájdete neskutočné množstvo náboženskej, ezoterickej a mystickej literatúry. Rôznych výkladov Biblie by ste museli počítať nie len na všetkých svojich prstoch, ale potrebovali by ste ich značne viac. Občas však zasvieti svetielko racionality aj medzi tmárskymi duchovnými dielami. Niektoré z nich si dovolím uviesť v tejto kategórii. Pôjde zväčša o diela priamo kritizujúce niektoré z náboženstiev, prípadne náboženstvo ako celok.


Christopher Hitchens
Bůh není veliký / The God is not Great
*****

Podtitul tejto oči otvárajúcej knihy je: O tom, ako náboženstvo všetko ničí. A presne to je aj podstatou jej obsahu. Skvelý a charizmatický Christoper Hitchens, okrem iného žurnalista, autor, literárny a sociálny kritik, bol jedným z najznámejších novodobých ateistických (až antiteistických) ikon. Svojím intelektom a nesmiernym rozhľadom dokázal očariť v každej diskusii. Jeho najznámejším literárnym dielom je práve tento bestseller, ktorý nebol doposiaľ preložený do slovenského jazyka a česká verzia sa zháňa dosť obtiažne. Za námahu v hľadaní však získate tento knižný skvost.

Hitchens precestoval ako publicista veľkú časť sveta a jeho dielo teda nesleduje problémy len kresťanskej spoločnosti, v ktorej sa pohybujeme my "na západe", ale naráža veľmi často na konflikty v moslimských, hinduistických i budhistických spoločenstvách. Jeho sumárnym pohľadom je stanovisko, že organizované náboženstvo vytvára vo svete tak nesmierne množstvo rozbrojov, nenávisti, netolerancie a bigotnej ignorancie, že kladné aspekty sú v tomto prípade úplne irelevantné.

Ak chcete vedieť, ako, kde a kedy negatívne vplýval či dodnes vplýva viera v nadprirodzeno či božstvo na spoločnosť, tak túto knihu možno len odporúčať.

Ďalšie knihy Christophera Hitchensa, ktoré jednoznačne stoja za odporúčanie. Žiadna však nie je doposiaľ preložená do slovenčiny či češtiny.

The Portable Atheist je Hitchensovym výberom krátkych próz od iných autorov na tému ateizmus, ktoré obohatil o svoje komentáre.

V kritickom diele The Missionary Position rozoberá Hitchens život a činy Matky Terezy a čo stojí za vytvorením kultu tejto osobnosti.

Zbierka krátkych esejí od Christophera Hitchensa na rôzne témy pod názvom Arguably.

Spomienky na Christopherov život Hitch-22 je jednou z jeho najpredávanejších kníh

Richard Dawkins
Boží Blud / God Delusion
*****

Najväčší bestseller ateistického sveta. Kniha, ktorá urobila v roku 2006 obrovský rozruch v anglicky hovoriacich krajinách a dodnes sa jej predalo viac než 3 milióny výtlačkov. V 2009 sa dočkala prekladu do českého jazyka a Slováci si konečne môžu kúpiť túto knihu aj v slovenskom jazyku od augusta 2016. Kniha bola preložená do takmer 40 jazykov a dočkala sa aj neoficiálneho arabského prekladu.

Britský evolučný biológ Richard Dawkins (najznámejší popularizátor vedy a zástanca ateizmu dnešnej doby) v nej uvádza svoje presvedčenie, že osobný boh takmer určite neexistuje a snaží sa argumentovať z rôznych uhlov pohľadu. Nesnaží sa vyvrátiť iba argumenty kreacionistov, ako to sčasti robil v knihách Slepý hodinár či Sebecký gén, ale v tejto knihe uvádza priame argumenty voči všetkým aspektom náboženstva a jeho zlého vplyvu na spoločnosť.

Kniha vyšla v tom istom roku, ako Dawkinsov dokumentárny film Koreň všetkého zla, ktorý bol neskôr premenovaný na Boží blud. Kniha sa dostáva v tejto téme do väčších detailov.

Čítanie tejto knihy urobí ateistov viac hrdých na svoje presvedčenie a dodá im odvahu i argumentačný základ pre diskusie o viere a ateizme.

Jozef Krško
Chcel by byť Boh kresťanom?
*****

Táto kniha bola mojim prvým uceleným informačným prameňom, ktorý ma postupne "vyargumentoval" z mojej kresťanskej viery a započal moju cestu racionálneho pohľadu na náboženské tvrdenia.
Kniha od slovenského autora J. Krška je formátu A4 a ponúka na 284 stranách (v bežnom knižnom formáte by to bolo takmer 600 strán) veľmi pútavé a informačne bohaté čítanie. 

V prvej časti nazvanej Teoretické východiská vysvetľuje autor faktické nezrovnalosti a vedecky vyvrátené tvrdenia Starého i Nového zákona, protirečenia jednotlivých evanjelií a uvádza príklady takmer identických mýtov, ktorých napísanie predchádzalo vytvoreniu Biblie, a tiež porovnáva príbehy s príbehmi zo slovanských ľudových rozprávok.

Druhá časť podrobne analyzuje morálny vzor kresťanstva a jeho temné časy nie len v minulosti (inkvizícia, križiacke výpravy, pápežské nechutnosti atď.), ale ako Slovák súčasnej doby sa zameriava aj na aktuálne problémy ako ženský fenomén v cirkvi, sexuálne zneužívanie detí, strach z homosexuality či sloboda svedomia.

V poslednej kapitole sa zamýšľa nad vplyvom kresťanstva pri budovaní západnej civilizácie. Dozviete sa, ako to bolo s brzdením vedeckého pokroku, temným stredovekom, prenasledovaním voľnomyšlienkárov či pokrokových vedcov, alebo ako sa postupne prebojovalo kresťanstvo do pohanského života starých Slovanov.

Michael Kerrigan
Temné dějiny Bible
***

Bohato ilustrovaná kniha od Kerrigana rozpráva príbehy Biblie, ktoré Vám na omši rozprávať nechcú. Pozerá sa na početné príbehy Starého i Nového zákona z pohľadu skeptického čitateľa a uvádza ako odborník na históriu reálnejší náhľad na udalosti z doby, kedy bola Biblia písaná. Berie si na pomoc dobové mýty a príbehy starej Perzie či Ríma. Zameriava sa na temnejšie stránky tejto svätej knihy, ktoré priamo popisujú genocídu, incest, vraždy, vojny, krutosti a odplaty, nadpozemské príšery a "rozprávkové" bytosti. Známe maľby, drevorytiny či dobové dokumenty graficky vhodne dopĺňajú príbehy a vysvetlenia.

Michael Hebeis
Čierna kniha katolíckej cirkvi
****

Ak ste doposiaľ žili len v uzatvorenej miestnosti bez voľného prístupu k vonkajšiemu svetu a informáciám o dianí za jej múrmi, možno Vás obsah tejto knihy prekvapí. No všeobecne rozhľadenému jedincovi budú aféry katolíckej cirkvi viac či menej známe. Kniha ponúka ich zosumarizovanie v tomto 200 stranovom súpise. Začína križiackymi výpravami a inkvizíciou, prechádza nenávisťou voči židom, otrokárstvom a podmaňovaním si nových krajín, finančnými podvodmi, pápežskými aférami, zneužívaním detí predstaviteľmi cirkvi a zatajovaním týchto skutočností, exorcizmom a nezabudne aj na otázku menejcenného postavenia žien či homosexuálov a boji cirkvi proti modernej spoločnosti, interrupciám a vede. 

Nič zásadné a nové kniha síce neprinesie, no to neznižuje dôležitosť jej umiestnenia v regáloch kníhkupectiev. Dúfam, že bude dostatočne vytŕčať medzi propagačnou náboženskou literatúrou. Viac takých kníh by nebolo na škodu.

Sam Harris
List kresťanskému národu / Letter to a Christian Nation
*****

Áno, vidíte správne. Táto kniha nie je oficiálne dostupná v slovenskom či českom jazyku, avšak neoficiálny preklad tejto útlej, no na myšlienky bohatej knižočky môžete násjť napr. na stránkach https://ateisti.sk/sam-harris-list-krestanskemu-narodu/. Sam Harris ako jeden zo štyroch hlavných propagátorov tzv. nového ateizmu prezentuje svoj postoj vo forme listu venovaného kresťanom hlavne v USA, ktorí sú svetovo známi pre svoje kreacionistické presvedčenie, kde údajne viac než polovica Američanov stále verí, že Zem má len niečo málo cez 6000 rokov, že Eva bola stvorená z Adamovho rebra a že svetlo zo vzdialených galaxií bolo stvorené už na ceste k Zemi. Sam Harris považuje tento stav za kritický a volá po urgentnom riešení tejto smutnej situácie. List uvádza jednoduchú a vecnú argumentáciu, v akej je Sam vždy bravúrny.

Sam Harris
Koniec viery / The End of Faith
*****

Sam Harris je známy americký propagátor ateizmu a racionálneho zmýšľania. Ako filozof a neurovedec pristupuje k náboženstvu z hľadiska vplyvu na neurálny systém človeka (téma jeho PhD štúdia). V tejto knihe však reaguje priamo na atak na dvojičky počas 11. septembra 2001 a vyvodzuje závery o potrebe striktnej sekularizácie kvôli negatívnemu vplyvu náboženstva na spoločnosť. Z celej knihy uvediem len krátky a výstižný citát:

"Niekde na našej planéte muž práve uniesol malé dievčatko. Čoskoro ju znásilni, bude ju týrať a potom ju zabije. Ak sa aj tento hrozný zločin nedeje v tomto okamihu, stane sa o niekoľko hodín, maximálne dní. Hovoria o tom štatistické zákony týkajúce sa života 6 miliárd ľudí a umožňujú nám hovoriť o tom s istotou. Tá istá štatistika dokazuje, že práve v tom istom okamihu rodičia dievčaťa veria v to, že všemohúci a milujúci boh sa o nich stará. Majú nejaké dôvody v to veriť? Je dobré, že v to veria? Nie!"

Kniha však nanešťastie zatiaľ nevyšla v slovenskom či českom preklade. Pre anglicky (alebo aj trebárs nemecky) zdatných čitateľov ju však vrelo odporúčam.

Ďalšie knihy od Sama Harrisa, ktoré rozhodne stoja za to, si ich prečítať. Nanešťastie bez prekladu do našej reči.

The Moral Landscape 
o tom, či veda dokáže odpovedať na otázky morálnych hodnôt
(Morálni krajina - stiahnuť)

Spiritualita bez náboženství aneb Probuzení pre tých ktorí hľadajú spiritualitu bez oblbovania

Islam a budúcnosť tolerancie je rozhovorom medzi Samom a bývalým islamským radikálom o stave islamizácie v dnešnom svete 

Slobovná vôľa o tom, či máme alebo nemáme slobovnú vôľu

Armin Navabi
Prečo žiadny Boh neexistuje / Why there is no God
*****

Výborná kniha, ktorá obsahuje dostatok informácií pre uvedenie človeka do problematiky. Autorom je bývalý iránsky moslim, ktorý okrem iného založil neziskovú komunitu Atheis Republic, ktorá celosvetovo združuje vyše milióna fanúšikov.

Ak teda hľadáte priame a zrozumiteľné odpovede a protiargumenty na bežné tvrdenia veriacich v prospech Boha, v tejto knihe ich určite nájdete. Z popísaných 20 argumentov vyberám zopár názorných:
- Veda nevie vysvetliť komplexitu života, preto Boh musel všetko takto navrhnúť
- Existencia Boha je dokázaná svätým písmom
- Niektoré nevysvetliteľné udalosti sú zázrakmi potvrdzujúcimi existenciu Boha
- Morálka pochádza od Boha a bez Boha nemôžeme byť dobrí ľudia
- Viera by nebola tak rozšírená, keby nebolo Boha
- Boh odpovedá na modlitby, preto musí byť reálny
- Cítim k Bohu osobný vzťah, preto viem, že je skutočný
- Boh nie je definovaný. Nemôže byť pochopený či popísaný. Jednoducho v neho musíte veriť.

Všetky tieto tvrdenia sú rozumne vyargumentované v knihe, ktorá sa stala bestsellerom na americkom amazone. Stále si drží prvé miesto v kategórii kritická filozofia.

Kníh v slovenčine alebo češtine, ktoré by sa venovali kritike náboženstva, otázkam ateizmu či humanizmu, v kamenných a aj internetových kníhkupectvách veľa nenájdete. Naproti tomu pro-náboženskej literatúry sa všade kopia hromady. Zopár relevantných kníh však ešte v antikvariátoch či tematicky zameraných kníhkupectvách nájsť dokážete. Vyberám niekoľko z nich pre inšpiráciu. Množstvo z ďalej uvedených kníh nájdete napríklad v antikvariáte a kníhkupectve Alternatíva alebo aj v martinuseNie všetky z uvedených kníh možno považovať za kvalitné čítanie. Výber je na Vás. Sú však medzi nimi aj veľmi hodnotné a prínosné diela.

O nezmyselnosti kresťanstkých príbehov a rituálov z pohľadu autora v knihe Polemika o viere

Náboženstvo podávané formou citátov viac či menej známych osobností a ich analýza v knihách Obžaloba nábožestva I a II

O boji medzi vedou a náboženstvom a jeho prispôsobovanie sa v priebehu histórie v knihe Veda a viera 

Kritika svetových náboženstiev v knihe Katechcizmus pre dospelých

O vzniku kresťanstva a jeho rozšírení v knihe Šalamúnová pečať

Kapesní slovník ateisty neuvádza pojmy ateizmu - také niečo ani neexistuje, ale dosviete sa o množsve náboženských pojmov

Zamyslenie sa nad pedofiliou, efebofiliou, celibátom a homosexualitov v katolickej cirkvi v knihe Zamlčené rány

Či je možné dokázať pravdivosť biblických príbehov sa presvedčte v knihe Má Bible pravdu?

Sociálne porovnávanie nábožestiev a viery v nadprirodzeno v knihe Náboženské systémy

O fundamentalizme a náboženskom fanatizme v knihe Ve jménu Boha

15 úryvkov z diel svetovo známych mysliteľov o viere a ateizme v knihe Antológia moderného ateizmu

Diskusia medzi katolíkom a ateistom o spojení náboženstva s autoritatívnou mocou v knihe Bůh se vrací

Zo zákulisia života v najmenšom štáte sveta porozpráva autor knihy Tajnosti Vatikánu

Kniha Mojžiš a monoteizmus z pera zakladateľa psychoanalýzy je o vzniku židovského náboženstva, ale aj o antisemitizme.

Útek z pekla Opus Dei je príbehom ženy, ktorá sa pokúšala dostať z okov organizácie Opus Dei

Kritická analýza troch najväčších monoteistických náboženstiev v knihe Bůh jako psychický virus

O dogmách, ktorými sa riadi církev v knihe Prekrútená pravda

Kniha Lovci duší pojednáva o kultoch, sektách a fundamentalizme

Církev založila svoju náuku na klamstvách a podvode, ktoré sú zjavné z analýzy textov v Biblii. O tom a viac v knihe Zvažuji žalovat římskokatolickou církev

O spojení fašistických diktatúr s katolíckou cirkvou pojednáva autor v knihe S Bohem a fašisty

O pedofílii, celibáte a utajovaní v katolíckej cirkvi v knihe Pedofili v sutanách

O orgiách, smilstve a zločinnosti Vatikánskych pápežov v knihe Sex a lásky pápežov

O vraždení a násilnostiach v mene Boha v knihe Náboženstvo z opačného brehu

O tom, či má nedogmatické nábožestvo ešte šancu uspieť u ateistov v knihe Náboženství pro ateisty

O hrôzach druhej knihy Mojžišovej, ako ju kresťania nechcú čítať v knihe Exodus

Cirkevné zaostalé názory proti vede a medicíne v knihe Medicína & Náboženstvo

O vzťahu Vatikánu k fašizmu v knihe Úloha katolické církve v epoše fašismu

História a vývin ateizmu od dôb osvietenstva až po súčastnosť  v knihe Vzestup a pád moderního ateismu

Aktuálne bestsellery a zaujímavé knihy v anglicky hovoriacich krajinách o ateizme, živote bez viery, morálke i kritickom pohľade na náboženstvá.

Ak ste vždy vedeli, že príbehy Starého zákona sú blbosti, ale nevedeli ste prečo presne, Holy Bible - Best God Damned Version Vám dá tie správne odpovede.

Skvelá a podrobná príručka o živote bez Boha, histórii, evolúcii a podstate ateizmu zo série "pre blbých" pod názvom Atheism for Dummies

Evolution and the Science of Creation je výborná kniha od známeho popularizátora vedy Billa Nyea o prírode aká je a nie akú by sme si ju priali a udáva množstvo dôkazov pre evolúciu

Základný príbeh Biblie vyrosprávaný v 7000 slovách namiesto pôvodných 700 000 v knihe The Bible in a Nutshell

Zbierka 50 esejí na tému ateizmus a život bez Boha v knihe Your God is Too Small.

Intelektuálny pohľad nositeľa Nobelovej ceny Bertranda Russella na náboženstvo a hlavne kresťanstvo v knihe Why I am not a Christian.

Ako vychovávať svoje deti oddelene od náboženstva? Ako z nich urobiť morálnych voľnomyšlienkárov? Parenting Beyond Belief dokáže na tieto otázky odpovedať.

Ako sa vyvíjalo náboženstvo, prečo ľudstvo "potrebuje" vieru a kam náboženstvo smeruje rozoberá Dennett v knihe Breaking the Spell.

Vedecko-populárne vysvetľujúce reálny svet

V posledných 200 - 300 rokoch je konečne aj veda schopná bez hrozieb prenasledovania inkvizíciou vytvárať závery o našom pôvode, vývoji, fungovaní či smerovaní. Na rozdiel od náboženských dogiem je vedecké poznávanie založené na skúmaní faktov a vytváraní vedeckých teórií, ktoré sa potvrdzujú, prípadne spresňujú. To, čo sme boli vďaka vede schopní zistiť o kozme a našom postavení v ňom v priebehu posledných rokov je ohromujúce a nedá sa porovnať so žiadnou starovekou či stredovekou náboženskou literatúrou. Ak vám ešte chýbajú určité poznatky z oborov evolučnej biológie, kozmológie či archeológie, odporúčam môj výber z vedecko-populárnej literatúry.


Francisco J. Ayala
Velké otázky Evoluce / Big Questions: Evolution
*****

Z množstva kníh, ktoré som o evolúcii čítal, vyberám práve túto pre jej skvelú názornosť a obsahovú plnosť. Ani nie na 190 stranách je vysvetlené snáď všetko o evolúcii, čo by mal bežný človek vedieť. Evolučné princípy a deje nie sú popisované hlboko odborne, čo by mohlo bežného čitateľa odradiť, ale sú jednoduchým jazykom a vhodnou štruktúrou zadelené do kategórií od vysvetlenia pojmov evolúcia, prírodný výber, druh, gén, DNA, strom života až po folísny záznam. Autor názorne odpovedá aj na otázky, či je inteligencia dedičná, či sa budú ľudia ďalej evolučne vyvíjať, či je možné klonovať ľudí alebo odkiaľ sa berú morálka či jazyk. Zdatne a s rozhľadom popisuje rôzne zaujímavosti až bizarnosti, s ktorými sa pri skúmaní živého sveta môžeme stretnúť.

Obzvlášť sa mi páčila aj posledná kapitola "Majú kreacionisti pravdu?" v ktorej autor polemizuje o tom, či musí byť evolúcia v rozpore s náboženstvom, prípadne s myšlienkou Boha.

Ďalšie zaujímavé knihy na tému evolúcia, darwinizmus, prírodný výber... Samozrejme okrem tých, ktoré uvádzam nižšie pri Dawkinsovi.

Ryba v nás od N. Shubina ukáže, čo všetko sme zdedili po naších predkoch. Kto nerád číta, môže si pozrieť aj rovnomenný dokument.

Malá kniha Evoluce - Malé dějiny, velké myšlenky je pekne ilustrovaný kompaktný úvod do pojmov evolúcie

Len 2% našich génov je odlišných od DNA šimpanzov. A práve tieto percentá nás robia civilizovanými. Viac v knihe Třetí šimpanz.

Kultová kniha, ktorá zmenila naše chápanie postavenia človeka v prírode. Skrátene O pôvode druhov.

Yuval Noah Harari
Sapiens - stručná história ľudstva / Sapiens - A Brief History of Humankind
*****

Asi len ťažko nájdete lepšiu knihu, ktorá by opísala zrozumiteľne a pútavo tak celistvý príbeh o Homo Sapiens ako táto. Niet divu, že sa z nej celosvetovo predalo vyše milióna kusov. 

Pomerne mladý, ale skúsený profesor Harari Vás  prevedie celou históriou tohto druhu spred asi 200 000 rokmi a podrobne popíše, ako sme sa prebojovali rôznymi obdobiami, až skončí v hypotetickej budúcnosti a zamyslí sa nad smerovaním ľudstva.

Kniha Vás chytí od prvých kapitol, kde začína príbehom opice, ktorá mala pred šiestimi miliónmi rokov dve dcéry a z jednej sa vyvinuli predkovia šimpanzom a z druhej naši predkovia.

Vyrozpráva Vám príbeh o tom, ako spolu žili viaceré druhy ľudí súčasne. Sapiens neboj jediný druh rodu Homo. Homo Neanderthalensis, Homo Soloensis, Homo Florensiensis či Homo Erectus boli druhy žijúce súčasne s našim druhom. A to dokonca relatívne nedávno - v období medzi 2 miliónmi až 10 000 rokmi bola Zem domovom, v jednom a tom istom čase, niekoľkých ľudských druhov.

Autor prejde postupne troma najväčšími zlomovými okamihmi vývoja nášho druhu - kognitívnou, poľnohospodárskou a vedeckou revolúciou. Tie výrazne posunuli ľudí na ceste vpred.

Lawrence M. Krauss
Vesmír z ničoho / A Universe from Nothing
****

Lawrence Krauss je zámy propagátor vedy, ktorý spolu s Dawkinsom cestuje po rôznych štátoch a svojími evolučno-kozmologickými prednáškami a diskusiami rozprašujú kvapôčky vedeckého poznania na ich početné publiká.

Kniha Vesmír z ničoho je Kraussovym najznámejším knižným dielom, v ktorom sa snaží zrozumiteľne vysvetliť, ako sme sa postupne skúmaním vesmíru a pochopením fyzikálnych zákonitostí dostali až k myšlienke vzniku Vesmíru z ničoho a čo to "nič" pre vedcov vlastne znamená. Nič z makroskopického hľadiska je totiž niečo iné ako nič z pohľadu kvantovej fyziky. Nič síce znamená neexistenciu priestoru a času, no ako správna vedecká hypotéza je skúmateľná a postupne si to nič vieme lepšie a presnejšie predstaviť.

Osobne som bol pre mňa pojem Vesmír z ničoho dosť nepredstaviteľný. Teraz je už nepredstaviteľný o trošičku menej. Avšak pri čítaní som sa značne bavil a niečo nové naučil či zopakoval. Pri niektorých pojmoch či číslach som jednoducho žasol a Vesmír sa mi zdá ešte väčší, ohromnejší a ja v ňom ešte bezvýznamnejší. 

Kvantová fyzika ma však udivuje hlavne tým, ako uvádza aj Dawkins v doslove tejto knihy, že aj keď je kvantová fyzika dokonca aj pre odborníkov zložitá na pochopenie, "niektoré predpovede kvantovej fyziky boli overené s takou presnosťou, že sa dá porovnať s presnosťou odhadu vzdialenosti medzi New Yorkom a Los Angeles na hrúbku vlasu." Keďže sme bytosti z makroskopického sveta, kvantový svet je pre nás jemne povedané čudný. Môže pre nás reprezentovať trebárs aj NIČ.

Preklad knihy by možno potreboval ešte zrevidovať, no na pochopenie textu tieto preklepy a chyby nemajú žiaden vplyv.

Richard Dawkins
Magie reality / The Magic of Reality
*****

Ako vieme, čo je skutočne pravdivé? Dawkins sa v tejto bohato ilustrovanej knihe dostal k ďalšiemu levelu zjednodušenia a názornosti podania vedeckých poznatkov širokému čitateľskému publiku. Na rozdiel od ďalších jeho kníh nie je táto jednosmerne evolučne alebo pro-ateisticky zameraná, ale ponúka pohľad na vedu zo širšieho uhla pohľadu. Je prvotne venovaná mladému čitateľovi (tínedžerovi) a preto je vhodná a pochopiteľná takmer každým. Možno si myslíte, že poznáte odpovede na všetky uvedené základné otázky záhad prírody, no aj tak sa dozviete z textu veľa nových zaujímavostí, o ktorých ste ani netušili.

Čo je realita, kto bol prvý človek, prečo je toľko rôznych zvierat, z čoho sú veci, čo je Slnko a čo dúha či prečo sa dejú zlé veci sú niektoré z otázok, na ktoré tu nájdete odpoveď.

Najviac sa mi na knihe páči jej členenie. Každú kapitolu začína Dawkins pohľadom na danú problematiku očami našich predkov. Ako chápali Slnko, dúhu, či stvorenie sveta Inkovia, Židia, Indovia, antickí Gréci či členovia rôznorodých afrických kmeňov? Tieto legendy a mýty, často veľmi úsmevné, sa od židovsko-kresťanských príbehov Starého Zákona nijako zvlášť nelíšia. To, či sa nám zdajú pravdivé alebo úsmevné sa zásadne líši len tým, v akom prostredí sme vyrastali. V druhej časti kapitoly sa už Dawkins dostane k názornému výkladu toho, ako daný jav popisuje veda.

Túto knihu odporúčam vlastniť asi najviac zo všetkých tu uvedených. A hlavne v rodinách, kde sú deti, ktoré by mali vyrastať so skeptickým náhľadom na svet a na povery o ňom.

Ďalšie vysoko zaujímavé knihy od Dawkinsa, ktoré publikoval ako zdatný evolučný biológ. Jeho knihy zrozumiteľnou a navyše aj podrobnou formou vysvetľujú princíp prírodného výberu a uvádza obrovské množstvo dôkazov evolučného procesu v prírode. Tým dokladá, že evolúcia je faktom, ktorý je možné ako správnu vedeckú teóriu priamo či nepriamo pozorovať takmer na každom kroku a vytvárať predikcie, ktoré sú následne aj potvrdzované v rozličných vedných odboroch.

The Selfish Gene (Sebecký gén) je jednou z prvých kníh Dawkinsa na tému evolúcie 

Príklady a dôkazy evolúcie v informačne nabitej publikácii The Greathest Show on Earth (Najväčšia šou na Zemi).

Ďalšia Darwinistická kniha od Dawkinsa The Blind Watchmaker (Slepý hodinár) vysvetľujúca pôvod človeka bez nutnosti zásahu dizajnéra.

História evolúcie od človeka až po prvé replikovateľné molekuly skvelo popísaná v knihe The Ancestor's Tale (Príbeh predka).

David Filkin
Vesmír Stephena Hawkinga / Stephen Hawking's Universe
***

Keď som pred asi päťtnástimi rokmi natrafil v knižnici prvýkrát na túto knihu a začal ju čítať, nevedel som sa od nej odtrhnúť. Bolo to moje prvé stretnutie s Hawkingom. Táto kniha je písaná Davidom Filkinom a opisuje v nej okrem poznatkov vesmíru aj život práve Stephena Hawkinga, ktorý napriek svojej neskutočne ubíjajúcej chorobe dokázal prežiť úžasne intelektuálne aktívny život a vypublikovať množstvo skvelých kníh. Následne som narazil aj na Hawkingovu knihu Stručná história času, ktorej sa celosvetovo predali milióny kusov a bol som rovnako unesený.

Kniha Vesmír Stephena Hawkinga je však výborným úvodom práve do problematiky astrofyziky a kozmológie, pretože jednoducho a chronologicky popisuje naše poznávanie vesmíru od počiatkov ľudstva až po dnešok. Rovnako ako Hawkingove knihy sa snaží vyhýbať zložitým matematickým popisom a uvádza pojmy tak, aby boli ľahko pochopiteľné.

Ako všeobecný úvod do záhad vesmíru a časticovej fyziky túto knihu vrelo odporúčam aj napriek jej veku. 

Spolu s knihou bol v produkcii BBC uvedený aj šesťdielny rovnomenný dokumentárny film.

Knihy od Stephena Hawkinga otvárajú svet astrofyziky a časticovej fyziky obyčajným ľuďom. Podľa pravidla, že každý vzorec v knihe zníži jeho predajnosť na polovicu sa snaží Hawking vysvetliť aj tie najzložitejšie hypotézy a teórie pomocou slov a názorných obrázkov. Jeho knihy sú bestsellermi a ja odporúčam tieto moje najobľúbenejšie:

Stručná história času dostala Hawkinga v 1988 do povedomia. Ilustrovaná verzia je grafickým obohatením jeho velediela

Knihou Vesmír v orechovej škrupinke nadväzuje na predošlý úspešný bestseller Stručná história času a a rožičuje ju o najnovšie poznatky.

Kniha Ilustrovaná teória všetkého vychádza z Hawkingových prednášok na Univerzite v Cambridge.

Ako spoluautor sa v knihe Veľký plán zamýšľa nad existenciou Boha a postavením človeka vo vesmíre.

Neil deGrasse Tyson
Astrofyzika pre Zanepráznených / 
Astrophysics for People in a Hurry
*****

Nemáte čas na podrobné a zdĺhavé knihy, ktoré príliš odborne pojednávajú o témach, ktoré Vás však celkom zaujímajú? Čo tak dozvedieť sa nenútenou formou niečo o fungovaní vesmíru, astrofyzike či našom postavení v kozme od zábavného, uznávaného a populárneho vedca, akým je Neil deGrasse Tyson?

Témy ako čierne diery, kvarky, kvantová mechanika, mimozemský život, veľký tresk a mnoho ďalších sú podané jeho svojským humorom a neskutočným talentom pre názorné prerozprávanie zložitých definícií bez balastu a nudných pasáži.

Carl Sagan
Testament: Miliony milionů

Testament je posledná z voľnej série troch kníh jedného z najznámejších popularizátorov vedy Carla Sagana. Sagan bol americkým astronómom, ktorý okrem iného pracoval pre program SETI (hľadanie mimozemskej inteligencie) a taktiež vytvoril pozlátenú plaketu, ktorú niesli vesmírne sondy Pioneer 10 a 11 a tiež spolupracoval na vytvorení zlatej platne s posolstvom pre sondu Voyager.

Známy je hlavne svojím dokumentárnym cyklom Kozmos či knihou Kontakt, podľa ktorej bol natočený v roku 1997 celovečerný film s Jodie Foster v hlavnej úlohe a za ktorú dostal ocenenie Hugo. 

Trilógiu tvoria okrem Testamentu aj "Draci z ráje", za ktorú získal Sagan Pulitzerovu cenu a "Stíny zapomenutných předků".

V prvej časti knihy Testament popisuje Sagan svojim typickým elegantným spôsobom vesmír a jeho ohromné miery. V ďalšej časti sa zameriava na náš svet a poukazuje na to, ako necitlivo sa k nemu správame. K záveru vyjadruje svoje myšlienky na rôzne témy od politiky, cez náboženstvo, sociálne pomery až po postavenie vedy. Hlboké a silné myšlienky, ktoré stoja za prečítanie.

V knihe Draci z ráje pojednáva Sagan o evolučnom vývoji človeka so zameraním sa na jeho inteligenciu.

Stíny zapomenutých předků napísal so svojou ženou a zamýšľa sa v nej nad pôvodom ľudí a našim smerovaním.

Kniha Druhy vědecké zkušenosti bola publikovaná po Saganovej smrti ako zbierka jeho úvah o mimozemskom živote a pôvode človeka.

Kniha, podľa ktorej bol natočený rovnomenný film Kontakt s Jodie Foster v hlavnej úlohe.

Steven Weinberg
Ako vysvetliť svet
****

História  poznávania sveta ma vždy fascinovala. Hlavne to, ako museli prví priekopníci pracovať s často primitívnymi zariadeniami a dokázali svojou vynaliezavosťou prísť na základné zákony a princípy, ktorými sa riadi vesmír. Steven Weinberg, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, má rozhodne dostatok znalostí i talent na to, aby napísal pútavú a zrozumiteľné knihu, ktorá dejovo začína v antike, prechádza stredovekým anglickom a končí pri súčasnom nadnárodnom výskume v CERNe.

Weinberg sa zastaví pri každom dôležitom historickom míľniku a porozpráva príbeh jeho hlavných protagonistov, ich úspechov i prekážok, ktoré im v ceste k poznaniu stáli.

Ak vás zaujímajú aj hlbšie technické či matematické popisy týchto objavov, nájdete ich v závere knihy v rozsiahlej časti s poznámkami. Takže knihu si môžete užiť buď ako voľné a pohodové čítanie príbehu o zrode vedy alebo ako odborné pojednanie o základných vedeckých objavoch.

Valná väčšina vrcholových vedcov sa radí k ateistom či agnostikom. Weinberg je jeden z tých, ktorí svoj názor na nevieru v Boha neskrýva a rád ho prezentuje.

Daniel C. Dennett
Záhada ľudského vedomia

Daniel Dennett je štvrtým z hlavných predstaviteľov nového ateizmu (spolu s Dawkinsom, Hitchensom a Harrisom). Je známym novodobým filozofom s bohatými multidisciplinárnymi znalosťami a odbornými skúsenosťami z oblasti ľudského vedomia a myslenia. Jeho prednášky na témy evolučného vývinu inteligencie, kognitívnej vedy, ontológie či vplyvu náboženstva na spoločnosť sú vždy pútavé.

Záhadu ľudského vedomia je možné v preklade ešte stále zohnať v našich kníhkupectvách. Vyšla mu v češtine napríklad aj kniha "Druhy myslí", no tá je už v predajniach nedostupná.

Kniha je zbierkou Dennettových kratších prác a myšlienok na tému vývinu mozgu a postavenia ľudskej mysle a ľudského vedomia v živočíšnej ríši. Jeho pohľad je čisto naturalistický, ako sa od pravého "brajta" aj očakáva. Všetky javy je podľa neho možné vysvetliť prirodzenými procesmi bez vmiešavania nadprirodzených činiteľov. Vedomie pokladá za vedecky popísateľný jav, ktorý je podobne ako rozmnožovanie či prijímanie potravy čisto biologický proces.

Knihu možno odporúčať ako vstupnú bránu do Dennettovho sveta, keďže je parciálnym výberom z jednotlivých jeho prác. Pre hlbšie preskúmanie jeho názoru k jednotlivým témam sa dá potom obrátiť na jeho jednotlivé knihy.

Encyklopédie a lexikóny o náboženstvách

Ak chcete naozaj pochopiť kresťanstvo zo širšej nezaujatej stránky, štúdium encyklopédií, ktoré ponúknu sumárne informácie o svetových náboženstvách, ich vývine, rozšírení a vzájomnom prepojení, dokáže zodpovedať veľa skrytých otázok. Často je možné nájsť množstvo spoločných bodov, ktoré náboženstvá spájajú a pohľad na iné, pre nás exotické vierovyznania, nám ponúkne predstavu o tom, ako sa iní pozeraju na náboženstvo typické pre našu lokalitu.


Lexikón svetových náboženstiev

Podrobne písaná encyklopédia s informáciami v podobe otázok a odpovení. Dôraz kladie na detailné popísanie hlavných pojmov piatich najväčších náboženstviev, a teda kresťanstva, islámu, židovstva, hinduizmu a budhizmu. Pojmy sú vysvetlené vecne, objektívne a je jednoznačne cítiť, že autori neinklinujú k žiadnemu z uvedených náboženstviev. Žiadne historické fakty nie sú zámerne vynechávané či potlačované do úzadia. 

Kniha je naozaj obšírna a odpovede nájdete na takmer 1700 otázok. V záverečnej kapitole medzi pojmamy sa veľmi stručne dozvieme aj o veľkom množstve ďalších náboženstiev a siekt.

Kto teda hľadá podrobného sprievodcu piatimi hlavnými náboženstvami novodobého sveta, táto kniha môže byť vhodným čítaním. Kto však by chcel vedieť niečo viac o menej rozšírených, či dávnovekých náboženstvách, odporúčal by som skôr niektorú z ďalších encyklopédií. Niekomu môže vadiť aj členenie knihy. Chronologické členenie by bolo pre neznalého čitateľa vhodnejšie. Napríklad na rýchlejšie pochopenie súvislosti medzi abrahámovými náboženstvami.

Viery a vyznania

Táto encyklopédia ponúka na rozdiel od vyššie spomenutej výrazne väčší záber v mori rôznorodých náboženstiev. Okrem hlavných náboženstiev, venuje dosť veľký prestor aj ďalším, ako napríklad bahai'izmu, zoroastrizmu, džinizmu, starovekým či domorodým náboženstvám. Na záver sa venuje aj sekularizácii či globalizácii.

Na príprave tejto knihy sa podieľalo takmer 80 prispievateľov z celého sveta a túto kooperáciu zastrešoval profesor Christopher Partridge. 

Je úžasné vidieť, koľko rôznych náboženstiev existuje celosvetovo a to sa kniha venuje len zlomku z nich. Niektoré sa od seba odlišujú viac, iné menej. Ale dokonca aj medzi stovkami kresťanských denominácií dochádza k množstvám konfliktov kvôli rôznemu pohľadu na detaily ich vierouky.

Otázkou teda ostáva, či náboženstvo ľudstvo spája alebo skôr rozďeľuje? Ako raz uviedol Hans Küng: Medzi národmi nebude mier, kým nebude mier medzi náboženstvami. A mier medzi náboženstvami nebude dovtedy, kým medzi nimi nebude diskusia.

Existuje množstvo encyklopédií a lexikónov, ktoré sú bohatými zdrojmi informácií o rôznych náboženstvách. Každé náboženstvo má svoje zaujímavosti a presadzuje svoje bezvýhradné pravdy. V každej z nasledujúcich encyklopédií si viete nájsť niečo zaujímavé, čo sa v iných nenachádza a mne osobne dala každá z nich nové poznatky.

Bohato ilustrovaná Encyklopedie světových náboženství ponúka všeobecné poznatky

Učebnica Občanský a spoločenskovědný základ - Nábožeství je citelne písaná kresťanským autorom

Zmysel života podľa rôznych filozófií od ateizmu až po zoroastrizmus v k nihe V co věříš?

V knihe 30 sekúnd náboženstiev je každému náboženstvu venovaný rovnaký rozsah a venuje sa aj menej známym vieram

Osobne vlastním aj zopár encyklopédií o svetových náboženstvách v nemeckom jazyku a nasledujúce sú moje najobľúbenejšie.

Religionen der Welt

Weltreligionen

Die Weltreligionen

Religionen dieser Welt

Uvádzam aj niekoľko ďalších slovenských či českých publikácií, ktoré je možné kúpiť aktuálne v kníhkupectvách alebo antikvariátoch. Tieto však nevlastním a teda neviem odporúčať.

Douglas E. Covan a David G. Bromley: Sekty a nová náboženství

Hans Küng: Po stopách světových náboženství

Sean O'Callaghan: Malé kompendium světových náboženství

Kniha náboženství

Christopher Partridge: Encyklopedie nových náboženství

Co, Jak, Proč?
Náboženství světa

V kostce - Světová náboženství

Michael Keene: Světová náboženství

Mytológia

To, čo bolo kedysi aktívnym náboženstvom, dnes nazývame mytológiou a to, čo dnes považujeme za sväté pravdy bude mytológiou ďalších generácií. V čo verili zabudnuté kultúry a akým spôsobom ucievali svojích bohov sa môžete dozvedieť aj z nasledujúcich encyklopédií.


Eduard Petiška
Staré grécke báje a povesti

S menami gréckych bohov a hrdinov sa stretávame dodnes, aj keď tieto povesti a príbehy vznikli pred tisíckami rokov. Mená ako Herakles, Prometeus, Afrodita, Androméda, Eros, Európa či Zeus pozná snáď každý a odvolávame sa na nich v prísloviach, literárnych dielach či bežnej reči. Svet mnohobožského antického Grécka je v tejto knihe priblížený prioritne mladším čitateľom, ktorí by sa o živote našich predkov a ich vierach a poverách rád dozvedel niečo viac.

Atlas starověkých mýtů

Atlas starovekých mýtov ponúka prehľad základných mýtov a povier, ktoré pochádzajú prevažne z starovekého gréckeho, rímskeho či egyptského prostredia. Kniha však ponúka aj pohľad na nám o niečo menej známe kultúry. Popisuje napríklad perzské, keltské, vikingské alebo indické mýty a legendy.

Jednotlivým mýtom či mýtickým postavám je v 220 stranovej knihe venovaná bohate ilustrovaná dvojstrana. Osobne mi k hlavným kapitolám chýbal všeobecný úvod do daného mýtyckého systému. Kniha ide vždy priamo k určitému príbehu bez priblíženia prostredia, obdobia a psychologické sociálneho postavenia ľudí, ktorí vytvárali a šírili tieto príbehy. 

V príbehoch samotných sa dozviete veľa zaujímavých údajov o bytostiach ako Kyklopovia, Argonauti, Titáni, Múzy, zistíte, aký príbeh sa skrýva za Erósom, Charónom, Mithrou, Poseidónom, Orfeom, bohom Re či kto je to Višnu, Ganéša, Šiva alebo čo rozpráva epopej Rámájana. Na konci ešte preskúmate hrdinské príbehy Thora, Odina a dozviete sa, odkiaľ sa vzal Jednorožec.

David Douglas
Atlas: Ztracené kulty a tajemná náboženství

Množstvo náboženstiev a siekt vznikalo v priebehu histórie ľudstva. Mnoho z nich aj skôr či neskôr zaniklo. Buď smrťou ich vodcu, tvrdým odporom iných zabehnutých náboženstiev, prípadne boli jej samotné výtvory a pravidlá "nestráviteľné".

Ak sa chcete dozvedieť viac o pojmoch ako New Age, Wicca, Novopohanstvo, Gnostizmus, Zoroastrizmus, Súfizmus, Šintoizmus, Aztécke obetné obrady, Keltský polyteizmus, Tantrické náboženstvá, Kulty plodnosti, Kulty Panny Marie a iné kulty ženských božstiev, táto kniha bude pre vás dobrým sprievodcom.